Tarieven

Door vast te houden aan relatief lage kosten wordt de mogelijkheid tot coaching en begeleiding op maat voor iedereen toegankelijk. Iedereen verdient een kans om te investeren in zichzelf.

In sommige gevallen heb je recht op een vergoeding waarmee (een deel van) het coachingstraject vergoed kan worden.

  • Je werkgever beschikt vaak over een opleidingsbudget per medewerker dat ook ingezet kan worden voor een coachingstraject.
  • Sommige zorgverzekeraars vergoeden met een aanvullende zorgverzekering de kosten voor coaching en counseling.
  • Sommige arbodiensten vergoeden een coachingstraject dat gericht is op het voorkomen van een burn-out of een reintegratie traject.


Over onderstaande kosten ben je geen BTW verschuldigd.

Coaching

€  60,00 per uur

Coachingspakket

€  300,00 per pakket

Faalangstbegeleiding

€  250,00 per pakket

Zelfcompassie

€  50,00 per sessie